تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدت بیمه نامه حداقل برابر با 5 سال و حداکثر به صورت تمام عمر می باشد، به شرطی که مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه کمتر از 106 سال باشد.