تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این بیمه نامه مراقبت ونگهداری مورد اجاره در طول مدت قرار داد به عهده مستا جر بوده و تهیه این نوع بیمه نامه به جهت پوشش خسارات مالی احتمالی بوده که برای مورد اجاره امکان دارد رخ دهد را تحت شعاع قرار می دهد.