تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در اردوها مسئولیت افراد به عهده مدیران اردو می باشد. این بیمه افرادی را که در اردو دچار حادثه می شود، تحت پوشش قرار داده زیرا مسئولیت این افراد به عهده مدیر می باشد و فقط برای پوشش خسارات جانی احتمالی برای این افراد در اردو صادر می شود.