تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با تهیه این بیمه خساراتی چون حوادث حمل ونقل یا بدون حمل ونقل، بیماری، زایمان، سرقت، سخت زایی را تحت پوشش قرار می گیرد.