تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کلیه خسارات فیزیکی وارده به رایانه که بر اثر اتش سوزی، انفجار، زلزله وبلایای طبیعی، برخورد جسم خارجی، نوسان جریان برق، نفوذ مایعات به داخل قطعات و حمل وجابه جایی در محل مورد بیمه، سرقت با شکست حرزو...رخ دهد را تحت پوشش قرار می دهد.