تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با تهیه این نوع بیمه نامه که مختص صاحبان مکان های ورزشی مثل استخرها و بدنسازی و...می باشد، تعهداتی را که در قبال نقص عضو و فوت و هزینه های پزشکی مراجعین دارند، البته ضمن رعایت ایمنی تحت پوشش قرار داده و پاسخگوی جبران غرامت حوادث پیش بینی نشده فوق می باشد.