تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای همانگونه که از اسمش پیداست به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت مراقبین صادر می گردد.