تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طبق این طرح بیمه ای، خسارت مالی وجانی مسافران در اثرحادثه در زمان اقامت در مسافر خانه یا هتل بیمه می شود. ضمنا چنانچه واحد های اقامتی دارای امکاناتی همچون مجموعه های ورزشی،  پارکینگ، استخر و غیره باشد خسارات جانی ومالی وارد به افراد استفاده کننده جبران می گردد.