تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هدف، تامین خسارت وارده و جبران زیانهای مالی و مادی که بر اثر آتش سوزی اموال و دارایی بیمه گزار رخ داده است.در بیمه آتش سوزی مورد بحث ما، اموال ودارایی های منقول وغیر منقول بوده و در صورت صدمه جانی افراد مورد پوشش بیمه بدنه نمی باشد. از طرفی خسارت وارد شده به اموال دیگران (اموال شخص ثالث) بر اثر آتش سوزی موجب پاسخ گویی بیمه گزار و مسئولیت وی بوده که همراه بیمه نامه یا جداگانه و از طریق بیمه نامه مسئولیت مدنی مورد تامین بیمه گران قرار می گیرد.

بیمه آتش سوزی همانند سایر بیمه های اموال از اصل غرامت، حسن نیت، قاعده جانشینی، قاعده نفع بیمه ای، قاعده نسبی سرمایه و حق بیمه می باشد.