تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حداقل 85% از محل سود مشارکت در منافع پایان هر سال، به سود تضمینی افزوده می شود همچنین این نکته در سند بیمه ای نیز قید می شود.