تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه زمانی که موضوع برای بیمه گر جدید باشد صادر می گردد میزان حق بیمه و خسارت تحت پوشش طبق توافق طرفین(بیمه گر و بیمه گذار) تعیین می گردد.