تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این بیمه، مطالبات شرکت هایی که محصولات وکالای خود را به روش اقساطی به فروش می رسانند در مقابل خطرات عدم دریافت مطالبات تحت پوشش قرار می دهد. کلیه موسسات مالی و اعتباری، بانک ها وشرکت هایی که براساس قرارداد فروش، عملیات فروش های اعتباری دارند برای تضمین وصول مطالبات وسرمایه خود می توانند از این بیمه نامه استفاده نمایند.