تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه در جهت پوشش خطرات احتمالی ناشی ازمسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو صادر می گردد.