تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید تا بتوانید با آرامش خاطر زندگی کنید .
 
 🌹  شما به بیمه عمر نیاز دارید چون تامین آتیه خانواده را به عهده دارید .
   
 🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر نگران دوران از کارافتادگی خود هستید .

 🌹    شما به بیمه عمر نیاز دارید چون در برابر خانواده خود احساس دین دارید .
   
 🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر مایل هستید بازنشستگی رویایی را داشته باشید .
    
 🌹شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر راحتی و آسایش خانواده تان برایتان اهمیت دارد .
    
 🌹شما به بیمه عمر نیاز دارید چون برای آینده فرزندانتان می بایست پس اندازی داشته باشید .
   
 🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید زیرا که می بایست هزینه های تحصیل فرزندانتان را پرداخت نمایید .
   
 🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر می خواهید فرزندانتان بدون هیچ دغدغه ای به تحصیل بپردازند .
   
 🌹شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر احساس می کنید نیاز به بیمه ای مکمل برای بیمه های درمانی خود دارید .

🌹شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر فکر می کنید نمی توانید خودتان پس اندازی را برای آینده تان کنار بگذارید .

🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید اگر می خواهید حقوق مستمری مناسبی را برای دوران بازنشستگی خود کنار بگذارید .

🌹شما به بیمه عمر نیاز دارید زیرا با پرداخت مبالغی جزئی می توانید سرمایه گذاری قابل توجه و بدون ریسکی را انجام دهید .

🌹 شما به بیمه عمر نیاز دارید چون آینده فرزندانتان در دستان شماست که می توانید با خرید این بیمه نامه آینده ای روشن را به آنها هدیه دهید.