تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حداقل سن مستمری بگیر برای شروع پرداخت مستمری 50سال است. مبالغ مستمری با توجه به مشخصات بیمه شده محاسبه گردیده است وچنانچه ذینفع در صورت حیات بیمه شده شخص دیگری باشد مبالغ می بایست مجددا محاسبه شود.بیمه گذار می تواند تا قبل از انقضاء مدت بیمه نامه نسبت به تغییر نوع مستمری اقدام نماید.