تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بیمه تمام عمر انفرادی - بیمه ایران - کرج

در بیمه تمام عمر انفرادی هدف اطمینان از آینده بابت تامین سرمایه یا مستمری برای بیمه شونده و یا افراد استفاده کننده بیمه در زمان حیات و یا فوت بیمه شده می باشد.در این زمینه شرکت در قبال دریافت حق بیمه متعهد می باشد. بیمه گر متعهد است در قبال دریافت حق بیمه به طور مادام العمر در هر زمان و به هر علتی که بیمه شده فوت نماید سرمایه درج شده در قرارداد بیمه را به اضافه سرمایه ای که از محل مشارکت در منافع تامین می شود را بپردازد.