تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی - بیمه ایران - کرج

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی شامل فروشگاه های تجاری، تعمیرگاهها، بیمارستانها، اماکن عمومی، ساختمانهای اداری، بنگاهها معاملاتی، مراکز پخش دارو، فروشگاه مواد غذایی، مراکز خدماتی و سایر موارد مشابه می شود که در آن ساختمان وتاسیسات، موجودی اموال، دکوراسیون را تحت پوشش قرار می دهد و دارای دو طرح معمولی و طرح اصناف می باشد.