تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

بیمه طرح های خاص

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این بیمه زمانی که موضوع برای بیمه گر جدید باشد صادر می گردد میزان حق بیمه و خسارت تحت پوشش طبق توافق طرفین(بیمه گر و بیمه گذار) تعیین می گردد.