تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی نصب ونگهداری تابلوهای تبلیغاتی در مورد اشخاص ثالث را به عهده می گیرد.