تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

این بیمه نامه مسئولیت، تمامی خسارات مالی وجانی ناشی از خطرات احتمالی نگهبانان مسلح بانک را جبران می نماید.