تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع بیمه برقراری تامین حرفه ای مهندسین محاسب، طراح وناظر سختمانی که عضو سازمان نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن وشهرسازی و همچنین شماره امضاء شهر سازی از شهرداری هستند، در مقابل مالکان ساختمان، کارکنان اجرایی پروژه و اشخاص ثالث در زمینه مالی وجانی می باشد.