تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیران شهربازی در مقابل مشکلات احتمالی که در زمان استفاده از وسایل بازی یا دستگاه ها برای افراد رخ می دهد مسئول می باشند این بیمه نامه به منظور پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی استفاده از دستگاه های شهربازی صادر می گردد.