تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540

بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در بیمه کارکنان دولت (عمر گروهی) که به مدت یکسال می باشد کارمندان دولت در مقابل فوت به هر علت بیمه می شوند و حق بیمه پرداختی بیمه نامه از طرف دولت و براساس بخشنامه های صادره تعیین و صورت پذیر خواهد بود.