تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در این پوشش شما از یک پوشش اصلی سرمایه فوت به علت حادثه بهره مند می شوید که در کنار ان می توانید پوشش های دیگر حادثه از جمله: هزینه پزشکی،نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی وجزئی، پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پوشش تکمیلی دریافت مستمری در صورت از کار افتادگی کامل ودائم استفاده نمایید.