تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در بیمه زندگی مان بیمه گزار می تواند سرمایه فوت سال اول بیمه نامه را براساس میزان حق بیمه پرداختی و روش پرداخت انتخاب نماید. همچنین سقف سرمایه فوت به هر علت به علاوه سرمایه فوت به علت حادثه به میزان 8میلیارد ریال می باشد.