تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مزایای اصلی بیمه های زندگی عبارتند از :
    ✅ تامین آسایش فکری و مالی استفاده کنندگان در شرایط گوناگون زندگی
    ✅ایجاد سرمایه با مستمری برای همه افراد جامعه با سنین مختلف
    ✅حمایت از خانواده در شرایط ناشی از فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده
    ✅ سرمایه بیمه های زندگی جزو ماترک محسوب نمی شود و از مالیات بر درآمد و و مالیات بر ارث معاف می باشد.