تماس با نمایندگی کرج بیمه ایران کد 36540

  • 09305894046
  • 09109825540
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مسافرين سفرهاي خارجي در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفي قرار دارند.حوادثي كه در صورت بروز با توجه به شرايط خاص خارج از كشور مي تواند موجب هزينه هاي سنگين و دردسرهاي زيادي شوند از اين رو بيمه مسافرت به خارج از كشور با مزاياي ذيل پيش بيني گرديده است:

    1)پرداخت هزينه هاي درمان ، جراحي و دارويي ناشي از حوادث يا بيماريهاي كه در طول مدت مسافرت بروز مي نمايد
    2)پرداخت هزينه فوريتهاي دندانپزشكي طبق شرايط بيمه نامه
    3)پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
    4)پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي طبق شرايط بيمه نامه
    5)راهنمايي و كمك رساني به هنگام سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
    6)بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري سرپرست
    7)بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
    8)پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان